Písanie seminárnej práce netreba zanedbávať

Seminárna práca je náročnejšou formou referátu v podobe, aký ste ho poznali na strednej škole. Seminárne práce a ich obsah sú kontrolované, aby neobsahovali plagiátorstvo. Ich obsah nemôže byť teda jednoducho skopírovaný. Obsah seminárnej práce musí byť originálny.

 

Seminárna práca je tiež prípravou na iné formy prác, ako napríklad na písanie bakalárske, diplomovej či následne dizertačnej práce.

Či chcete, alebo nie J seminárne práce budete počas vysokoškolského štúdia písať pomerne často. Veľa profesorov týmto typom práce úplne nahrádza ústne skúšky.

Ich rozsah môže byť v závislosti na požiadavke profesora rôzneho rozsahu. Zvyčajne je rozsah 10 až 15 strán. Seminárna práca musí mať tiež svoju správnu a logickú štruktúru a formálnu úpravu. Podľa požiadavky môže obsahovať rôzne prílohy v podobe obrázkov, grafov a pod.

 

Pred písaním samotnej práce je potrebné sa oboznámiť s dostupnou literatúrou. Najmä náročnejší profesori môžu vyžadovať využitie rôznych zdrojov pri písaní práce. Rozsah literatúry musí byť teda dostatočný, aby spĺňal požiadavky.

 

Pravidlá pre písanie seminárny prác môžu mať odlišné rôzne vysoké školy a fakulty. Seminárna práca by vo všeobecnosti mala obsahovať meno a priezvisko študenta, názov predmetu, meno profesora, názov práce a dátum odovzdania práce.

 

V úvode musí byť jasne pomenovaný problém, ktorým sa práca zaoberá a spôsob akým sa bude problém riešiť.

 

Jadro – obsah je veľmi dôležité. V tejto časti sa spracováva samotný problém, využíva sa literatúra prostredníctvom citovania alebo parafráz.

Nepodceňujte ani záver. Ten je často najdôležitejšou časťou práce, ktoré dokáže urobiť celkový dojem z napísanej seminárnej práce.

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhaj sa nás spýtať na čokoľvek, sme tu pre teba

info@podklady.sk

© 2016 Topseminarky.sk | Vytvorilo: cta.sk